Aktualności: Sprawy urzędowe

Raport o stanie Stargardu 2020

22 czerwca 2021

Czerwiec to miesiąc, w którym Radni Rady Miejskiej głosują nad raportem o stanie miasta za poprzedni rok. W opracowaniu jest wiele szczegółowych, ciekawych i aktualnych informacji niemal z każdej dziedziny funkcjonowania Stargardu. Dokument został przyjęty przez radnych, którzy jednogłośnie udzielili wotum zaufania prezydentowi Rafałowi Zającowi.

– Ubiegły rok był bardzo trudny zarówno dla wielu mieszkańców, ale także jednostek organizacyjnych miasta. Zupełnie inna, zaskakująca rzeczywistość stała się sporym wyzwaniem dla samorządu. Patrząc z perspektywy czasu uważam, że wspólnymi siłami, dzięki mieszkańcom, przedsiębiorcom, pracownikom urzędu i wspomnianych jednostek organizacyjnych przebrnęliśmy przez ten okres naprawdę obronną ręką – mówi prezydent Rafał Zając. Podkreśla też, że w Stargardzie – mimo dość niepewnej sytuacji – zadbaliśmy o bezpieczeństwo w stanie pandemii, kontynuowaliśmy ważne inwestycje, a w konsekwencji przetrwaliśmy trudny czas i mogliśmy zamknąć 2020 rok pełni optymizmu i nadziei.

– Patrząc na stronę dochodową budżetu widać, że poziom wykonanych dochodów przekroczył nasze założenia. Miało to być 352 000 000 zł, a osiągnęliśmy ponad 361 000 000 zł. Wydatki planowane na ponad 372 000 000 zł zostały zrealizowane na przeszło 357 000 000 zł – m.in. dzięki dużemu rygorowi w podejściu do nich. Wszystko to spowodowało, że z zakładanego deficytu w budżecie, mamy wprawdzie niewielką, ale jednak nadwyżkę. To przecież istotne w realizacji wszystkich wyzwań inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej – dodaje prezydent Rafał Zając.

Warto zajrzeć do raportu podsumowującego pandemiczny rok. Jednym z jego celów jest rzetelne pokazanie tego, co działo się w mieście w ostatnim czasie. Każdy, kto interesuje się Stargardem, na pewno znajdzie w nim dla siebie wiele ciekawych informacji. Niewykluczone, że opracowanie będzie też sprawdzonym i rzetelnym źródłem nawet za kilkadziesiąt lat – zarówno dla przyszłych samorządowców, ale i stargardzian. W dokumencie czytamy o majątku i finansach, stanie mienia komunalnego oraz realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Szczegółowo przedstawiono też sprawozdanie z działalności wszystkich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich. Dodatkowo napisano o inwestycjach, programach społecznych i kwestiach związanych z ochroną środowiska. Całość uzupełniają tematy dotyczące oświaty i edukacji oraz sprawy kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Raport o stanie Miasta za 2020 r. można pobrać z załącznika poniżej.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum

Raport o stanie Miasta Stargard 2020