Strona głównaWpisyInneRaport o stanie Stargardu 2021

Aktualności: Sprawy urzędowe

Raport o stanie Stargardu 2021

21 czerwca 2022

Każdego roku radni Rady Miejskiej głosują nad raportem o stanie miasta. To obszerny dokument zawierający mnóstwo aktualnych i szczegółowych informacji o Stargardzie. Każdy może go przeczytać – jest do pobrania z załącznika poniżej. Raport za 2021 r. został przyjęty przez radnych, którzy jednogłośnie udzielili wotum zaufania prezydentowi Rafałowi Zającowi.

– Już czwarty raz przygotowaliśmy z moimi współpracownikami raport o stanie miasta. To kompendium dające pełną wiedzę na temat Stargardu, która umożliwia podjęcie konstruktywnej dyskusji o dalszym rozwoju. Mam nadzieję, że okaże się źródłem ciekawych informacji. Publikacja zawiera sprawozdania z działalności wszystkich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich, informacje z realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. To naprawdę szerokie opracowanie pozwalające wniknąć w Stargard i zobaczyć kierunki, w których podąża – mówi prezydent Rafał Zając.

W raporcie znalazły się bardzo szczegółowe informacje na temat funkcjonowania naszego miasta w ubiegłym roku. Znajdziemy tam m.in. charakterystykę wydatków i dochodów Stargardu, podsumowanie różnych inwestycji i działalność oświatową oraz kulturalną. Kolejny temat to Stargardzki Budżet Obywatelski – zarówno zrealizowane projekty, jak i te dopiero wskazane do wykonania. Opracowanie zawiera także szczegółowy opis obu parków przemysłowych – liczbę pracowników, powierzchnię, obecnych i przyszłych inwestorów. Dużo miejsca poświęcono polityce społecznej i gospodarce komunalnej.

Dokument wraz z załącznikami ma ponad 500 stron. Oprócz podsumowania tego, co działo się w Stargardzie w 2021 r., można w nim znaleźć także szczegółowe sprawozdania z działalności wszystkich miejskich spółek. To cenna wiedza dzisiaj, ale również w przyszłości. Takie raporty pozwalają kontrolować kierunek rozwoju miasta i są istotne m.in. przy planowaniu perspektywicznych działań.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum

Raport o stanie Miasta Stargard 2021