Aktualności: Sprawy urzędowe

Rekordowy budżet na 2022

21 grudnia 2021

Wiadomo już jak wygląda plan wydatków i dochodów Stargardu w 2022 r. Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli propozycję prezydenta Rafała Zająca. – Przyszły rok będzie jednym z rekordowych jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne. Włożyliśmy dużo siły w przygotowanie tego budżetu tak, żeby utrzymać standardy funkcjonowania Stargardu, do których mieszkańcy są już przyzwyczajeni. Jednocześnie będziemy też kontynuować rozwój miasta, pozwalający przecież na kolejne postępy. To wszystko jest jednak dużym wyzwaniem w tych trudnych czasach dynamicznych zmian, sporych zagrożeń i wzrostów kosztów dotykających nas wszystkich – mówi prezydent.

W projekcie budżetu na przyszły rok liczby przedstawiają się następująco:

– dochody – prawie 358 000 000 zł,

– wydatki – prawie 396 000 000 zł,

– wydatki inwestycyjne – ponad 81 000 000 zł.

2022 rok będzie kolejnym z dużymi wyzwaniami w obszarze inwestycji. Sfinalizowanych zostanie wiele zadań bardzo istotnych dla rozwoju miasta. Zaczną się też jednak kolejne, wyczekiwane przez stargardzian. – Park&Ride i przebudowa ul. Barnima znakomicie uzupełnią Zintegrowane Centrum Przesiadkowe i doprowadzą do korzystnych zmian w naszym przemieszczaniu się po mieście. Będziemy budować kolejne ścieżki rowerowe, jak chociażby od ul. J. Twardowskiego przez ul. Armii Krajowej do ul. W. Broniewskiego – mówi prezydent Rafał Zając.

W przyszłym roku pełna parą ruszy też budowa fragmentu obwodnicy północnej. Efekty pozytywnie zaskoczą kierowców i pieszych. Po przebudowie wiaduktu na ul. Składowej ruch tranzytowy w części zostanie wyprowadzony z miasta, a centrum odczuwalnie odciążone. – W kwestiach drogowych chcemy jeszcze pozyskać wsparcie rządowe na dojazdówkę na ul. J. Chełmońskiego, sięgacz na ul. Rzeźniczej i wiele innych elementów infrastruktury drogowej – dodaje prezydent.

W budżecie zaplanowano też pieniądze na dokumentację, której efektem będzie totalna przebudowa centrum miasta – ul. S. Wyszyńskiego, placu Wolności i terenu wokół Stargardzkiego Centrum Kultury. Miliony złotych pójdą też na kolejne mieszkania dla stargardzian o różnym poziomie zamożności. Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybuduje nowe bloki, ale będzie też modernizowało istniejące już lokale. 2022 rok przybliży nas także do oczekiwanego pierwszego parku na os. Pyrzyckim. Większe i mniejsze inwestycje będą też w szkołach i przedszkolach, a stargardzianie włączający się aktywnie w życie miasta na pewno znów chętnie rozdzielą pieniądze z budżetu obywatelskiego.

Poza tym zmodernizowany zostanie także szalet przy ul. M. Reja, na naszych oczach zacznie się przebudowa amfiteatru i kontynuowany będzie remont w kolegiacie. W tym najcenniejszym gotyckim zabytku i jednym z najważniejszych w Polsce – po modernizacji – na wieżę dostanie się każdy chętny. Również osoby z niepełnosprawnościami i ograniczeniami w poruszaniu się. – W przyszłym roku zakończymy też przebudowę Książnicy. To będzie zupełnie nowe miejsce do przebywania, a nie tylko bywania. Jestem pewien, że obiekt po modernizacji da szansę na nowoczesną aranżację i w efekcie na wykorzystywanie go w dużo większym wymiarze. W 2022 r. będziemy też dalej współpracować z powiatem stargardzkim w zakresie poprawy stanu dróg – mówi prezydent Rafał Zając. Zakończona zostanie modernizacja ul. W. Sikorskiego i ul. W. Andersa. Miasto dołoży się także do remontu chodnika na ul. Szczecińskiej i przygotowań do przebudowy ul. Sadowej.

– Realizacja wszystkich tych ambitnych planów stanie się możliwa również dzięki dużemu zaangażowaniu moich współpracowników z urzędu, spółek i jednostek. Bardzo ważne jest też znajdowanie wspólnego mianownika w wypracowywaniu kierunków rozwoju Stargardu z Radą Miejską. Dziękuję współpracownikom, dziękuję radnym za to, że najważniejsze są dla nas potrzeby mieszkańców – mówi prezydent Rafał Zając.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum