Aktualności: Działania społeczne

Rozwiązują problemy z alkoholem

19 maja 2022

W Stargardzie działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która motywuje uzależnionych mieszkańców do leczenia odwykowego. Jej członkowie prowadzą też działania edukacyjne i profilaktyczne. W skład komisji wchodzą specjaliści m.in. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji i Straży Miejskiej. Od maja w skład MKRPA wchodzą nowe osoby.

Jeden z głównych celów MKRPA to motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego. Ważne jest również wsparcie członków ich rodzin. Komisja prowadzi też kontrole w sklepach i lokalach gastronomicznych, w których sprzedawany i serwowany jest alkohol. W przypadku nieprzestrzegania przepisów tzw. koncesja może zostać cofnięta.

Na początku maja w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pojawiły się cztery nowe osoby. To Katarzyna Krukowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta Bartkowska i Sebastian Lewkowicz z Urzędu Miejskiego oraz Joanna Kufel ze Straży Miejskiej.

W komisji działają także:

– Ewa Sowa – zastępca prezydenta, przewodnicząca,

– Elżbieta Mielowska – zastępca przewodniczącej,

– Ewa Modrzejewska-Pakulska,

– Wiesław Dubij,

– Jarosław Hajduk,

– Joanna Kołodziejczyk,

– Anna Kurcab-Kościańska,

– Dorota Mazur,

– Kamila Przybyłowska,

– Krystyna Smolarek,

– Joanna Starobrzańska,

– Danuta Szarlej.

Stargardzianie mogą sami zgłosić osobę wymagającą pomocy. Wnioski przyjmowane są w MOPS-ie. Szczegóły można znaleźć tutaj. W Stargardzie działa także Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Bezpłatne wsparcie znajdują tam zarówno osoby nadmiernie spożywające alkohol, ale także ich bliscy i członkowie rodzin. To przede wszystkim pomoc psychologiczna oraz psychiatryczna. Więcej informacji tutaj. Kolejne miejsce wspierające uzależnionych od alkoholu to Klub Abstynenta „ALA” (ul. Wojska Polskiego 4u/2).

Zdjęcie: pexels.com