Aktualności: Sprawy urzędowe

Ruszył nabór do Policji

15 czerwca 2020

Trwa przyjmowanie wniosków od osób, które chcą pracować w Policji. Na nowych funkcjonariuszy czeka stabilne wynagrodzenie i liczne dodatkowe korzyści. Każdy policjant ma także możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach. Dokumenty można przesłać pocztą, e-mailem albo złożyć osobiście w stargardzkiej Komendzie Powiatowej przy ul. Warszawskiej 29 (pokój 113).

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 91 48 13 613, 477 812 000 i na stronie www.stargard.policja.gov.pl. Zgłoszenia przyjmowane są także pocztą – trzeba je wysłać na adres Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard, z dopiskiem „Dobór do służby w Policji” lub Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, z dopiskiem „Dobór do służby w Policji”. Inna opcja to przesłanie skanów lub wyraźnych zdjęć dokumentów na adres e-mail dobor@sc.policja.gov.pl. W takim przypadku kandydat będzie musiał później dostarczyć oryginały – osobiście lub pocztą.

Praca w Policji to pewne zatrudnienie. Funkcjonariusze korzystają także z dobrego systemu socjalnego, obejmującego m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby i dofinansowanie wypoczynku. Jednym z wymagań jest również co najmniej średnie wykształcenie, ale nie trzeba mieć matury. To praca dla niekaranych, w pełni korzystających z praw publicznych obywateli polskich. Aby przystąpić do rekrutacji, należy złożyć wymagane dokumenty. Jest to podanie o przyjęcie do służby w Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności.