Aktualności: Sprawy urzędowe

Są środki na prąd ze słońca

18 grudnia 2019

Dofinansowanie w wysokości nawet 50% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej mogą uzyskać osoby, które złożą wniosek do programu „Mój Prąd”. Wsparcie trafi do gospodarstw domowych, gdzie pojawią się instalacje o mocy 2-10 kW. To oferta dla tych, którzy chcą korzystać z energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 13.01.2020 r. (poniedziałek). Pieniądze mogą otrzymać osoby fizyczne, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Jednym z warunków jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii wytworzonej w mikroinstalacji. Organizatorem programu „Mój Prąd” jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Program wspiera powstanie domowych instalacji fotowoltaicznych – czyli wytwarzających prąd ze słońca. To rozwiązanie ekologiczne. Promienie słoneczne padają na ogniwa fotowoltaiczne, w których powstaje prąd stały. Następnie trafia on do inwertera, gdzie przekształcony zostaje w prąd zmienny. Dalej jest wykorzystywany do zasilania urządzeń elektrycznych w domu – dzięki wyższemu napięciu wypiera prąd sieciowy. „Mój Prąd” przewiduje dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Maksymalna dotacja na jedną instalację to 5000 zł.

Grafika: www.gov.pl