Aktualności: Sprawy urzędowe

SARL z miejską pożyczką

11 sierpnia 2021

Nowość w naszym mieście. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego będzie udzielać tzw. pożyczek miejskich. Skorzystają z nich m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Dzięki temu jest szansa na modernizację kolejnych budynków.

Pożyczka miejska może zostać przeznaczona na sfinansowanie rewitalizacji, modernizacji, adaptacji lub zmiany sposobu użytkowania różnych obiektów budowlanych – np. kamienic. To szansa na remont kolejnych budynków w Stargardzie. Środki na dofinansowania pochodzą z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju regionalnego. W pożyczkach pośredniczyć będzie SARL.

Z takiego wsparcia będą mogły skorzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale także jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną oraz TBS-y. Wkrótce na stronie www.sarl.pl pojawią się szczegółowe informacje i wzory dokumentów.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum