Strona głównaWpisyEdukacjaStargard wspiera organizacje

Aktualności: Edukacja

Stargard wspiera organizacje

26 maja 2020

Ponad 9 000 000 zł dostały od miasta w 2019 r. organizacje, fundacje i stowarzyszenia działające w Stargardzie. Środki wykorzystano m.in. na pomoc potrzebującym mieszkańcom, a także na realizację wydarzeń i działalność edukacyjną. Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli sprawozdanie ze współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w ubiegłym roku.

– W Stargardzie funkcjonuje ponad 100 różnorodnych organizacji pozarządowych. Ich działanie dotyczy chociażby polityki społecznej, sportu, edukacji, kultury, turystyki, ochrony zdrowia czy ekologii. Aktywnie współpracowało z nami 75 organizacji. Zawarliśmy z nimi umowy na realizację różnych zadań. Ich odbiorcami byli mieszkańcy miasta. Dziękuję wszystkim tym czynnym organizacjom realizującym wzorowo wiele zadań. To ogromna wartość. Dostrzegamy też, że SCWOP jest dla nich doskonałym wsparciem – mówi Ewa Sowa, zastępca prezydenta.

Stowarzyszenia i fundacje działają na rzecz osób w różnym wieku i z różnych środowisk. Pomagają także zwierzętom. SCWOP organizuje dla nich szkolenia, udziela specjalistycznych porad i prowadzi informator w formie newslettera. Zapewnia też bezpłatny dostępu do internetu i udostępnienia obiekty należące do miasta.

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działa od 2009 r. Jego głównym celem jest nieodpłatne wspieranie lokalnych organizacji należących do tzw. III sektora. To m.in. pomoc w zakresie logistyki i doradztwo.

W 2019 r. z funduszy przekazanych przez miasto dofinansowano działalność m.in. Środowiskowego Domu Samopomocy, ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz noclegowni dla osób bezdomnych. SCWOP wsparło też stargardzkie kluby seniora i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kolejne środki pomogły również w organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży oraz promocję zdrowego trybu życia.

Zdjęcie: pexels.com