Aktualności: Sprawy urzędowe

Stargard wyróżniony

14 maja 2019

Sukces naszego miasta. W tegorocznej edycji konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO” Stargard otrzymał wyróżnienie w kategorii gmina licząca powyżej 15 tys. mieszkańców. To nagroda za skuteczną współpracę z trzecim sektorem – czyli organizacjami pozarządowymi (NGO).

W naszym mieście od 10 lat działa Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Jego głównym celem jest bezpłatna pomoc lokalnym organizacjom trzeciego sektora. Pracownicy oferują wsparcie m.in. przy pozyskiwaniu funduszy unijnych. Organizują szkolenia i kursy, a także zajmują się promocją działań konkretnych organizacji.
Wyróżnienia przyznano podczas XIII Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO organizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Współpraca samorządów z trzecim sektorem może mieć różną formę. To m.in. budżet obywatelski, organizowanie wspólnych wydarzeń, powoływanie pełnomocników i otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Takie działania są korzystne dla mieszkańców. Dzięki współpracy z NGO-sami łatwiej dotrzeć do członków różnych grup społecznych – np. osób starszych, niepełnosprawnych.

Zdjęcie: Pracownia Pozarządowa