Aktualności: Sprawy urzędowe

Strategia – spotkanie online

26 marca 2021

We wtorek (30.03.) o 17:00 wszyscy chętni mieszkańcy mogą wziąć udział w wirtualnych konsultacjach społecznych dotyczących projektu strategii „Stargard 2030”. Żeby dołączyć do spotkania, wystarczy kliknąć tutaj. Do 19.04. (poniedziałek) trwa także przyjmowanie pomysłów i sugestii. Można to zrobić na kilka sposobów.

– W ciągu ostatnich kilkunastu lat Stargard przeszedł wielką przemianę – głównie dzięki tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarki oraz możliwościom, jakie dały fundusze europejskie. Przyszedł czas na nakreślenie planów dla miasta na kolejną dekadę. Zapraszam do zapoznania się z projektem strategii oraz aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Wspólnie możemy sprawić, aby Stargard był miastem przyjaznym i wygodnym do życia dla mieszkańców, którzy stanowią jego największy kapitał – mówi prezydent Rafał Zając.

W związku z pandemią koronawirusa konsultacje odbywają się w kilku różnych formach. Swoje pomysły można zgłaszać osobiście albo pocztą – tradycyjną lub elektroniczną. Wypełniony formularz trzeba wysłać e-mailowo na adres: m.winnicki@um.stargard.pl, przynieść do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. S. Czarnieckiego 17 albo przesłać pocztą na ten adres. W tytule e-maila lub na kopercie należy napisać Konsultacje Stargard 2030. Formularz oraz projekt strategii znajdują się tutaj.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum