Aktualności: Sprawy urzędowe

Sukces STBS

30 kwietnia 2021

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zajęło II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Towarzystw Budownictwa Społecznego za 2021 r. Spółka awansowała – w ubiegłorocznym zestawieniu uplasowała się na III pozycji. Ranking stworzyli specjaliści i dziennikarze ze „Strefy Gospodarki”, która jest dodatkiem tematycznym do „Dziennika Gazety Prawnej”.

STBS znalazło się na II miejscu wraz z Towarzystwami z Torunia i Gdańska. Naszą spółkę wyprzedził tylko wrocławski TBS. Eksperci docenili STBS za wszechstronność i szeroki zakres działań. Spółka buduje nie tylko mieszkania, ale też obiekty użyteczności publicznej – np. Stargardzkie Centrum Nauki. Zarządza ponad 620 budynkami w całym mieście. Tylko w ubiegłym roku remonty w zasobie STBS pochłonęły prawie 11 000 000 zł.

Spółka skutecznie pozyskuje dofinansowania z zewnętrznych źródeł. To zarówno dotacje unijne, jak i pożyczki na korzystnych warunkach. Dzięki takiemu wsparciu powstaje m.in. wspomniane SCN, a kolejne kamienice odzyskują dawny blask. Od wielu lat STBS realizuje doceniane w całej Polsce mieszkalnictwo wspomagane. To lokale dla stargardzian o szczególnych potrzebach – seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób wychodzących z bezdomności i opuszczających pieczę zastępczą. Dzięki takiemu wsparciu mają szansę na normalne życie w dobrych warunkach.

Warto podkreślić, że niższą pozycję w rankingu od Stargardu zdobyły tak duże miasta, jak Katowice, Poznań i Opole.

Zdjęcie: STBS

STBS