Strona głównaWpisyDziałania społeczneSzkoły, przedszkola i żłobki zamknięte

Aktualności: Działania społeczne

Szkoły, przedszkola i żłobki zamknięte

11 marca 2020

Zgodnie z zaleceniami rządu od 16.03. (poniedziałek) do 25.03. (środa) zamknięte będą wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki w całej Polsce. W Stargardzie 12 i 13.03. (czwartek i piątek) w wyżej wymienionych publicznych placówkach prowadzone będą tylko zajęcia opiekuńcze – zgodnie z planem lekcji. Są one przeznaczone wyłącznie dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Już od 11.03. (środa) rekomendowane jest odwołanie wszystkich form zajęć przez inne podmioty.

Od 16.03. (poniedziałek) wszystkie publiczne szkoły, przedszkola i żłobki będą już całkowicie zamknięte. Nie odbędą się również zajęcia prowadzone przez kluby sportowe, szkoły językowe i organizacje w siedzibach tych placówek. Zawieszone zostają także zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury i Stargardzkim Centrum Kultury. Zamknięte będzie też muzeum i dwie pływalnie. Apelujemy do wszystkich innych podmiotów o zaniechanie prowadzenia wszystkich form zajęć. Zgodnie z zaleceniami rządu dotyczy to także placówek prywatnych.

W związku z wskazaniami rządu i służb sanitarnych przynajmniej do 25.03. (środa) nie będą odbywały się wszelkie masowe zgromadzenia, których organizatorem lub współorganizatorem jest miasto.

WAŻNE!!!

Rodzice i opiekunowie dzieci do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, specjalnego zasiłku opiekuńczego. W tym czasie nie będą musieli chodzić do pracy. To 14 dni przysługujące łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci. Zasiłek nie będzie wliczony w ustawowy limit opieki. Mogą z niego skorzystać także rodzice, którzy już wyczerpali zasiłek opiekuńczy na ten rok.

Osoby, które zdecydują się na taką formę opieki nad dziećmi, otrzymają 80% wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek jest wypłacany na takich samych zasadach jak zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Aby z niego skorzystać, należy złożyć oświadczenie u pracodawcy. Nie trzeba dołączać zwolnienia lekarskiego. Wzór wniosku znajduje się w załączniku poniżej.

WAŻNE!!!

W celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Rozdział 2, Art. 3).

Zdjęcie: pexels.com

Oświadczenie – zasiłek opiekuńczy