Strona głównaWpisySportSzukamy do Rady Sportu

Aktualności: Sport

Szukamy do Rady Sportu

30 sierpnia 2021

W Stargardzie działa kilka zespołów doradczych prezydenta. Ich członkowie zajmują się opiniowaniem m.in. strategii i projektów uchwał, a także inicjują różne wydarzenia dla mieszkańców. Jednym z takich organów jest Rada Sportu. W tym roku rozpocznie się jej kolejna kadencja. Kandydatów do rady mogą zgłaszać stargardzkie organizacje pozarządowe, które są związane ze sportem.

Członkowie Rady Sportu m.in. opiniują strategię rozwoju Stargardu w zakresie kultury fizycznej i plany imprez sportowych organizowanych w mieście. Mogą także wspierać wartościowe inicjatywy oraz proponować nowe rozwiązania. Ustalają również zasady współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie.

Zgłoszenia kandydatów do Stargardzkiej Rady Sportu są przyjmowane do 13.09. (poniedziałek). Można je dostarczyć – w formie pisemnej – do Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17) lub wysłać e-mail na adres: k.kuk@poczta.um.stargard.pl. Więcej informacji pod nr tel. 91 834 10 81.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, dane do kontaktu, nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata, krótki opis doświadczeń i umiejętności, które będą przydatne w Radzie, oświadczenia kandydata (o wyrażeniu zgody na kandydowanie, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, niekaralności), aktualny wypis z KRS-u lub  rejestru organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata, bądź kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, inne informacje o kandydacie, które mogą być przydatne dla organizacji pozarządowych chcących udzielić poparcia kandydatowi oraz wskazanie dyscypliny sportu, z którym związana jest działalność kandydata.

Zdjęcie: pexels.com