Aktualności: Edukacja

Uczniowie o samorządzie

23 maja 2019

Trwa Stargardzki Kongres Samorządów Uczniowskich. Aktywna młodzież z naszego miasta po raz pierwszy wymienia doświadczenia w ten sposób. Nie brakuje długich rozmów i pracy w grupach warsztatowych. To dobra okazja do promowania samorządności wśród młodych ludzi.

– Młodzi ludzie w samorządzie uczniowskim mają ogromną siłę. To nie tylko sygnalizowanie potrzeb, ale również proponowanie konkretnych rozwiązań. Dziś pracujecie w samorządach uczniowskich, a w przyszłości możecie zostać radnymi. Jesteście w stanie kształtować swoje życie zarówno w szkole, jak i poza nią. Wykorzystajcie dobrze szansę, jaką daje członkostwo w samorządzie uczniowskim – mówi prezydent Rafał Zając.
Dla uczestników kongresu przygotowano tematyczne warsztaty. Spotkania dotyczą m.in. relacji uczeń-nauczyciel, a także wolontariatu i problemu wykluczenia społecznego. Odbywają się również zajęcia dla opiekunów SU. – Równowagę w szkole utrzymują trzy filary: uczniowie, rodzice i nauczyciele. To właśnie uczniowie w głównej mierze odpowiadają za charakter i klimat konkretnego miejsca. Współpraca z samorządem uczniowskim jest bardzo ważna dla każdej placówki. To nie tylko działania okazjonalne, ale codzienna praca zarówno młodych ludzi, jak i ich opiekunów. Dzięki temu w szkole można wypracować pewne wspólne standardy – mówi Ewa Sowa, zastępca prezydenta. Jak podkreślają organizatory, często samorządy uczniowskie nie wiedzą, dokąd udać się po wsparcie ich działalności. Dzięki uczestnictwie w kongresie poznają nowe możliwości i otwierają się na współpracę z różnymi organizacjami.

Organizatorem I Stargardzkiego Kongresu Samorządów Uczniowskich jest Młodzieżowy Zespół Doradczy Prezydenta Miasta Stargard.

Zdjęcia: UM w Stargardzie