Aktualności: Sprawy urzędowe

Usuwamy azbest

10 sierpnia 2022

Prawie 50 ton wyrobów zawierających szkodliwy azbest zniknie ze Stargardu jeszcze w tym roku. Niebezpieczne materiały zostaną wywiezione i zutylizowane. Prace za ponad 43 000 zł powinny zakończyć się w październiku.

Usuwanie pokryć dachowych z azbestem rozpocznie się we wrześniu. Zajmie się tym profesjonalna firma – takie niebezpieczne odpady muszą zostać zutylizowane zgodnie z przepisami. Prace obejmują zarówno rozbiórkę materiałów, ich odbiór od mieszkańców, transport i unieszkodliwienie. Tylko w ubiegłym roku z dachów w Stargardzie usunięto ponad 53 tony pokryć zawierających azbest. W tym roku takie materiały zostaną usunięte z kilkudziesięciu kolejnych nieruchomości.

Pieniądze na likwidację azbestu pochodzą z budżetu miasta. Na ten cel pozyskaliśmy również prawie 20 000 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie: bazaazbestowa.gov.pl/archiwum