Strona głównaWpisyKulturaWsparcie dla kultury

Aktualności: Kultura

Wsparcie dla kultury

13 grudnia 2022

Ponad 370 000 zł z budżetu miasta trafi w przyszłym roku do podmiotów, które zorganizują u nas różne projekty kulturalne i artystyczne. Do 28.12. (środa) można zgłaszać swoje propozycje do konkursu ofert. Jego wyniki poznamy w styczniu.

Przyznane dofinansowanie może zostać przeznaczone na organizację koncertów i festiwali, w których uczestniczyć będą stargardzianie, ale również artyści spoza naszego miasta. Kolejna opcja to działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – np. warsztaty rozwijające pasje, konkursy, festyny i zajęcia dla mieszkańców z różnych grup wiekowych. Swoje propozycje mogą również zgłaszać podmioty, które prowadzą działania promujące historię i dziedzictwo kulturowe Stargardu, a także zajmują się kształtowaniem tożsamości regionalnej i narodowej.

Oferty są przyjmowane do 28.12. (środa). Trzeba je dostarczyć do Urzędu Miejskiego – osobiście do Biura Obsługi Klienta (ul. S. Czarnieckiego 17) lub przesłać pocztą na adres UM. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. Formularze i wzory ofert do wypełnienia są tu.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum