Strona głównaWpisyInneWspomnienie prezydenta Sławomira Pajora

Aktualności: Sprawy urzędowe

Wspomnienie prezydenta Sławomira Pajora

18 stycznia 2021

18.01. (poniedziałek) minęły 4 lata od śmierci śp. Sławomira Pajora, który był włodarzem Stargardu przez blisko 15 lat. W tym czasie doprowadził do historycznej odbudowy gospodarczej miasta. Swoją pracą i podejmowanymi działaniami w istotny sposób przyczynił się do poprawy warunków życia mieszkańców – w szczególności w zakresie zwiększenia liczby miejsc pracy oraz opieki nad osobami wymagającymi pomocy.

Jak co roku prezydent Rafał Zając ze współpracownikami, przedstawiciele władz, służb mundurowych, przyjaciele i stargardzianie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie zmarłego. – Trudno uwierzyć, że to już cztery lata od śmierci śp. prezydenta Sławomira Pajora. Mam poczucie, że wizję rozwoju miasta, którą zostawił nam jako swoją spuściznę śp. prezydent, udaje nam się kontynuować. Na jego nagrobku jest napisane, że zmienił Stargard na dobre. Rzeczywiście tak zrobił, bo dzisiaj ciężko sobie wyobrazić, jak wyglądałoby miasto, gdyby nie rozwój gospodarczy, jak wyglądałby rynek pracy w Stargardzie, jak wyglądałyby losy konkretnych stargardzkich rodzin przy takim dużym deficycie miejsc pracy. Dziś Stargard stoi na silnych filarach i jest w stanie realizować wiele pomysłów i projektów z zakresu podnoszenia jakości życia mieszkańców. To niewątpliwa zasługa prezydenta Sławomira Pajora. Sławku, pamiętamy – mówi prezydent Rafał Zając.

Dzięki zaangażowaniu śp. prezydenta w Stargardzie funkcjonuje kompletny system mieszkalnictwa, w którym odnajdują się osoby z różnymi niepełnosprawnościami, seniorzy, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby bezdomne. To z inicjatywy Sławomira Pajora utworzone zostały dwa parki przemysłowe: Stargardzki Park Przemysłowy i Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii. Na ich terenie powstało już ponad 7000 miejsc pracy. Dzięki zbudowaniu w Stargardzie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej swoją działalność w PPNT prowadzi m.in. japoński koncern Bridgetone i fiński Cargotec.

Sławomir Pajor był pomysłodawcą Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. W sierpniu 2018 r. Rada Miejska w Stargardzie zdecydowała o nazwaniu ZCP jego imieniem. Konsekwentnie bronił idei zrównoważonego rozwoju miasta. Jego działania bez wątpienia miały wpływ na wzrost rangi i konkurencyjności regionu – zarówno na arenie krajowej, a w pewnym stopniu również międzynarodowej. W 2020 r. po raz pierwszy wręczono nagrodę imienia Sławomira Pajora dla przedsiębiorcy roku.

Sławomir Pajor został doceniony nadanymi pośmiertnie: Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego i Medalem „Zasłużony dla Miasta Stargardu”.

Zmarł niespodziewanie 18.01.2017 r.

Zdjęcia: Paweł Bieg