Aktualności: Sprawy urzędowe

Zgłoś źródło ciepła

24 czerwca 2021

Od 1.07. (czwartek) każdy właściciel lub zarządca budynku albo lokalu musi zgłosić źródło ciepła lub źródło spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Można to zrobić na kilka sposobów – przez internet, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17) albo pocztą na adres UM. Trzeba pamiętać, że za niezłożenie deklaracji grozi kara grzywny.

W załączniku jest praktyczny informator dla zarządców i właścicieli. Dokumenty do CEEB należy złożyć w ciągu 12 najbliższych miesięcy – dla już istniejących budynków, albo w ciągu 14 dni – dla nowo powstałych obiektów. Deklaracja zawiera: imię i nazwisko właściciela/zarządcy, adres nieruchomości, informacje o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach, a także – opcjonalnie – kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.

Dokumenty można składać przez stronę internetową www.zone.gunb.gov.pl – to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Inna opcja to wizyta w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17) lub wysłanie deklaracji pocztą na adres UM.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza ogólnopolska. Jej głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła przez właścicieli/zarządców budynków wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

CEEB – informator