Aktualności: Działania społeczne

Zimą potrzebują nas bardziej

5 grudnia 2019

Jesień i zima to trudny czas dla osób bezdomnych. W Stargardzie mogą liczyć na szeroką pomoc. W naszym mieście działa noclegownia, ogrzewalnia i łaźnia. Jest też możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. Dodatkowo – zwłaszcza w tym okresie – pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze Strażą Miejską i Policją na bieżąco, w terenie, monitorują sytuację osób bezdomnych.

W Stargardzie żyje obecnie 186 osób bezdomnych. MOPS ma pod stałą opieką kilkudziesięciu z nich. Otrzymują wsparcie m.in. w postaci zasiłków. Pracownicy opieki społecznej sprawdzają, czy z tych środków został zakupiony np. opał. Co dwa tygodnie kontrolowane są wszystkie lokalizacje, które w swoim spisie ma MOPS. Mogą to być ogródki działkowe, pustostany, szpitale, schroniska i inne miejsca niemieszkalne. Lista jest uzupełniana w momencie pojawienia się nowego zgłoszenia o osobie potrzebującej wsparcia.

– Wizyty w takich miejscach odbywają się co dwa tygodnie. Podczas mrozów monitoring jest częstszy. Sprawdzamy adresy – najczęściej są to ogródki działkowe – gdzie przebywają nasi podopieczni. Oprócz regularnych działań MOPSu na ulicach pracują też tzw. streetworkerzy. Za każdym razem oferujemy osobom bezdomnym różne formy pomocy. Nawet jeżeli w danej chwili nie chcą z niej skorzystać, otrzymują szczegółowe informacje – mówi Edyta Stawińska-Dżuman z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W Stargardzie działa noclegownia, można też skorzystać z ogrzewalni i łaźni. W okresie zimowym osobom bezdomnym rozdawane są koce, kołdry i ciepła odzież. Jest również możliwość zjedzenia posiłku w jadłodajni. W szczególnie trudnych sytuacjach pracownicy opieki społecznej pomagają w zakupie opału, lekarstw czy żywności. Współpracują także z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami – osoby bezdomne często są właścicielami psów i kotów, dla których zima też może być trudna.

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych – to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych. Można również poinformować bezpośrednio pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, tel.  91 578 45 83. Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy.

Zdjęcia: UM w Stargardzie