Strona głównaWpisyDziałania społeczneŻłobek i przedszkola od 12 maja

Aktualności: Działania społeczne

Żłobek i przedszkola od 12 maja

5 maja 2020

Wprowadzając kolejny etap odmrażania gospodarki, rząd zdecydował o otwarciu od 6.05. (środa) miejsc opieki i wychowania najmłodszych. W naszym mieście ponad 25% rodziców oczekuje w związku z tym wznowienia działalności publicznego żłobka i przedszkoli. Wychodząc naprzeciw osobom, które muszą lub chcą wrócić do pracy, placówki w Stargardzie znów będą dla nich dostępne. Jednocześnie chcąc dopełnić wszystkich niezbędnych przygotowań, przesunęliśmy termin ich otwarcia na 12.05. (wtorek).

W naszym mieście – w odpowiedzi na stanowisko rządu i potrzeby rodziców oraz opiekunów – uruchomionych zostanie 7 miejskich przedszkoli publicznych i Żłobek Miejski. Każdy z obiektów jest odpowiednio przygotowywany pod względem sanitarnym i proceduralnym. Dyrektorzy placówek pracują nad wdrożeniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Opieka nad dziećmi będzie sprawowana ściśle według zaleceń od nich otrzymanych.

Kadra żłobka i przedszkoli zrobi wszystko, by na ich terenie były zachowane wszelkie rygory higieniczne. Trzeba jednak pamiętać, że naprawdę dużą rolę w tym zakresie odegrają również sami rodzice i opiekunowie. Wysyłając swoje dziecko do placówki, powinni wykazać się dużą odpowiedzialnością i wypełnić wszystkie instrukcje GIS, MZ i MEN. Przedstawiamy je poniżej.

Nie można zapominać, że w całym kraju wciąż trwa stan epidemii, a liczba zachorowań – póki co – stale rośnie.

Chcąc skierować swoje dziecko ponownie do żłobka lub przedszkola, trzeba skontaktować się z dotychczasową placówką telefonicznie lub e-mailowo. Dane teleadresowe można znaleźć tutaj i tutaj.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla rodziców:

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia,

zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki,

przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,

nie posyłaj dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie,

zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Zdjęcie: pexels.com