Strona głównaWpisyInneZmiany w śmieciach

Aktualności: Sprawy urzędowe

Zmiany w śmieciach

29 września 2020

Od 1.01.2021 r. szykuje się kilka zmian w gospodarowaniu odpadami w Stargardzie. Gminnym systemem ich odbioru objęci zostaną przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach, w których są też mieszkania. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku spowodowała, że również Stargard musi wprowadzić kilka zmian. Niepotrzebna odzież ma być przyjmowana w EKOPUNKCIE (ul. Bogusława IV). Tam też trzeba będzie dostarczyć zużyte igły i strzykawki. To tylko część zmian, które wejdą w życie za 3 miesiące. Uszczegółowiono również zapisy dotyczące zakazu podrzucania odpadków do odpadów remontowych. Radni Rady Miejskiej przyjęli w sumie 5 uchwał dotyczących tych kwestii.

– Te uchwały zmienią nieco nasz system odbioru i zagospodarowania odpadów. Doświadczenie pokazuje, że gromadzenie i wywóz śmieci z tych miejsc, gdzie są zarówno mieszkania, jak i punkty usługowe, sprawia zarządcom nieruchomości niekiedy spore trudności. Często nie da się zmieścić pojemników dla mieszkańców i odrębnych dla wszystkich przedsiębiorców – tłumaczy Piotr Mync, zastępca prezydenta.

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku wprowadzone też pewne zmiany, do których od stycznia 2021 r. zastosować się musi również Stargard. W tej chwili niepotrzebną odzież mieszkańcy mogą umieszczać w pojemnikach PCK, które stoją m.in. na terenie EKOPUNKTU. W przyszłym roku będą tam dodatkowe kontenery na tekstylia.

Odpady niebezpieczne, jak np. strzykawki i igły, zamiast do śmieci zmieszanych mają trafiać bezpośrednio do EKOPUNKTU, gdzie pojawią się pojemniki specjalnie do tego przeznaczone.

Raz na 3 lata nieodpłatnie będzie można też dostarczyć tam 8 sztuk opon. Zmiany dotyczą także obowiązku mycia pojemników na odpady również na zewnątrz. Poza tym tam, gdzie nie może dojechać śmieciarka, kosze mają być wystawiane tak, aby ekipa mogła je odebrać.

Teraz uchwały przyjęte przez Radę Miejską przeanalizuje Wojewoda Zachodniopomorski i Regionalna Izba Obrachunkowa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przepisy zaczną obowiązywać na początku przyszłego roku. Na stronie www.stargard.pl i w „Stargardzkim Informatorze Samorządowym” poinformujemy o dokumentach, które będą musieli złożyć przedsiębiorcy.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum