Aktualności: Sprawy urzędowe

Zostań rachmistrzem

3 lipca 2020

Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy jesienią przeprowadzą spis rolny. Zgłoszenia są przyjmowane do 8.07. (środa). Aby zostać rachmistrzem, trzeba złożyć kompletny wniosek, przejść szkolenie e-learningowe i zdać egzamin.

Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, adres e-mail kandydata, informacje o wykształceniu oraz znajomości języka polskiego. Trzeba także dołączyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Taki dokument powinien zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Wnioski z dopiskiem „Nabór na rachmistrzów terenowych” są przyjmowane do 8.07. (środa) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. S. Czarnieckiego 17.

Kandydaci powinni być pełnoletni, mieszkać na terenie Stargardu, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, a także biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Dodatkowo nie mogą być skazani za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. W pracy rachmistrza przydaje się też przynajmniej podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, jak również komunikatywność. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.stat.gov.pl, a także pod nr tel. 91 577 50 67.

Osoby, których wnioski zostaną przyjęte, najpierw wezmą udział w szkoleniu internetowym. Kandydaci powinni mieć własny sprzęt z dostępem do internetu. Kurs kończy się zdalnym egzaminem na rachmistrza terenowego – również przez platformę e-learningu. Powszechny Spis Rolny rozpocznie się 1.09. (wtorek) i potrwa do 30.11. (poniedziałek).