Aktualności: Sprawy urzędowe

Zwierzęta mają u nas dobrze

28 kwietnia 2020

W Stargardzie od lat działa kompleksowy program opieki nad zwierzętami. To wsparcie działalności schroniska w Kiczarowie, ale także pomoc czworonogom poszkodowanym w wypadkach i opieka nad dzikimi gatunkami. W 2020 r. na te cele miasto przeznaczy niemal 650 000 zł.

– Ten program obejmuje kompleksową opieką i ochroną zarówno zwierzęta domowe, jak i gospodarskie oraz gatunki dziko żyjące. Kolejny raz skupiamy się przede wszystkim na pomocy zwierzętom bezdomnym. Statystyki dotyczące adopcji czworonogów ze schroniska w Kiczarowie są optymistyczne. W 2019 r. trafiły tam 374 psy. 339 opuściło placówkę – 170 psów zostało oddanych do adopcji, a 169 powróciło do właścicieli. W przypadku kotów na 120 przyjętych do schroniska nowe domy znalazło 64, a 4 zostały zwrócone opiekunom – mówi Piotr Mync, zastępca prezydenta.

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ten rok. To dokument, który precyzuje zasady opieki nad czworonogami różnych gatunków. Działania na rzecz ochrony zwierząt poprawiają także bezpieczeństwo stargardzian – na ulicach jest coraz mniej bezdomnych psów, a w przypadku pojawienia się w mieście przedstawiciela dzikiego gatunku – np. jelenia, sarny lub dzika, działa całodobowe pogotowie. Wystarczy zadzwonić do Straży Miejskiej, która powiadomi odpowiednie służby – nr tel. 986, 91 577 50 90. Poza godzinami pracy strażników zgłoszenia przyjmuje Policja, tel. 997.

Ważnym punktem programu jest zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. Placówka w Kiczarowie przeprowadza również kastrację i sterylizację podopiecznych. Dzięki działalności pracowników i wolontariuszy wiele czworonogów znajduje nowe, kochające domy. Również bezdomne zwierzęta gospodarskie mogą liczyć na schronienie w jednym z gospodarstw rolnych.

W naszym mieście opieką są także objęte wolno żyjące koty. Mają zapewnioną karmę, którą dostarczają społeczni opiekunowie zwierząt. Miasto finansuje też zabiegi sterylizacji i kastracji takich kotów oraz ich leczenie – również w przypadku wypadków komunikacyjnych. Chore lub ranne zwierzęta po wyzdrowieniu są wypuszczane w miejsca dotychczasowego bytowania lub oddawane do adopcji.

W ramach programu realizowane są także działania informacyjno-edukacyjne. Mieszkańcy zyskują wiedzę na temat właściwiej opieki nad zwierzętami. Dowiadują się również, gdzie mogą zgłosić się po pomoc w różnych sytuacjach. Istotnym elementem jest też zwiększanie świadomości odnośnie do kupowania czworonogów z legalnych źródeł i propagowanie wśród stargardzian adopcji zwierząt ze schroniska.

Zdjęcie: pexels.com