Strona głównaWpisyInneZwierzęta w dobrych rękach

Aktualności: Sprawy urzędowe

Zwierzęta w dobrych rękach

29 marca 2022

Prawie 800 000 zł popłynie z budżetu miasta na realizację kompleksowego programu opieki nad zwierzętami w 2022 r. Co roku przeznaczamy pieniądze m.in. na działanie schroniska w Kiczarowie, opiekę nad wolno żyjącymi kotami i wyłapywanie przedstawicieli dzikich gatunków. W ramach programu prowadzone są też akcje edukacyjne.

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 r. głosowali Radni Rady Miejskiej, którzy byli w tej sprawie jednomyślni. Taki dokument opracowywany jest co roku. Określa najważniejsze zasady postępowania z czworonogami bez właścicieli, a także dzikimi gatunkami pojawiającymi się w mieście. W naszym mieście na opiekę mogą liczyć także wolno żyjące koty. To pieniądze m.in. na karmę, ale również na sterylizację i leczenie.

W tym roku największe wsparcie trafi do schroniska w Kiczarowie, które zapewnia opiekę zwierzętom, a także umożliwia adopcję swoich podopiecznych. W zeszłym roku placówka przyjęła 290 psów i 130 kotów. Jednocześnie znaleziono nowe domy dla 156 psów i 87 kotów. Zdarza się, że po przyjęciu do schroniska dotychczasowi właściciele odbierają swoje zwierzaki. Tak może być np. w przypadku ucieczki. W 2021 r. do swoich opiekunów wróciło 118 psów i 6 kotów. W ramach programu finansowane są również szczepienia przeciwko wściekliźnie i chorobom wirusowym. Psy i koty w schronisku są też sterylizowane i kastrowane.

Bezdomne zwierzęta są w naszym mieście odławiane na bieżąco. Zgłoszenia w tej sprawie przez całą dobę przyjmuje Straż Miejska (tel. 91 577 50 90, 986) i Policja (tel. 997). Czworonogi potrzebujące schronienia lub pomocy weterynarza można również zgłaszać do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim albo bezpośrednio do schroniska w Kiczarowie. Nie należy ich jednak mylić z wolno żyjącymi kotami oraz młodymi osobnikami dzikich gatunków, które dopiero się usamodzielniają. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

W Stargardzie troszczymy się też o bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz przedstawicieli dzikich gatunków, które czasami pojawiają się w mieście. Mogą one być niebezpieczne – zwłaszcza dla kierowców. Zwierzęta poszkodowane w wypadkach przez całą dobę można zgłaszać do Straży Miejskiej (tel. 91 577 50 90, 986).

Zdjęcie: FB/Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kiczarowie