Route Rosa

Stargard – Witkowo – Krępcewo – Strzebielewo – Kurcewo –Strzyżno – Kluczewo – Stargard

 • 0,00 km – Rozpoczynamy wycieczkę przy Bramie Pyrzyckiej, skąd udajemy się w ulicę Bogusława IV, a następnie skręcamy w ul. Warszawską.
 • 0,95 km – Skrzyżowanie na którym skręcamy w lewo w ul. Niepodległości.
 • 2,75 km – Opuszczamy granicę Stargardu
 • 3,60 km – Przejeżdżamy pod drogą krajową nr 10
 • 4,25 km – Mostek na Małej Inie
 • 4,40 km – Skrzyżowanie dróg w Witkowie, jedziemy na wprost.
 • 6,20 km – Po lewej stronie mijamy przetwórnię mięsa Agrofirmy Witkowo.
 • 6,60 km – Dojeżdżamy do Witkowa Drugiego, po prawej mijamy nowy kościół i plebanię.
 • 7,00 km – Skrzyżowanie dróg w Witkowie, skręcamy w lewo.
 • 7,90 km – Przejazd kolejowy
 • 8,40 km – Po lewej stronie mijamy osadę Radziszewo.
 • 10,60 km – Skrzyżowanie dróg.
 • 10,90 km – Krępcewo. To duża wieś, wzmiankowana już w roku 1248 w dokumentach księcia Barnima I jako „Cremzow“. Od II poł. XIII w. siedziba rodu von Wedlów. Wśród bagien nad brzegiem rzeki Iny(ok. 1 km) ruiny zamku; Zespół obronny (30X30m), otoczony palisadą z murowanym domem mieszkalnym, istniał tu już prawdopodobnie w 1310r. Należał do Wedlów – przewrotnych rycerzy i rabusiów. Stąd wyruszali na wojny (u boku brandenburczyków) a także na inne łupieżcze wyprawy do okolicznych miast i wsi oraz na wędrujących kupców. Wiosną 1338r. Barnim III – książę szczeciński, najechał na tą posiadłość aby ukarać nielojalnych rycerzy-lenników. W wyniku tej akcji w/w zespół obronny został zburzony i spalony. Prawdopodobnie po tym wydarzeniu powstał nowy, murowany zamek obronny, wspominany po 1338r. Książę Karol IV wymienia ten obiekt w r.1375 wśród 12 najsilniejszych zamków rodu Wedlów na wschód od Odry. Na początku XVI w., tj. ok. 1500r., zamek ten został opuszczony.
  W połowie XVI w. – już na terenie obecnej wsi, trzech reprezentantów tego samego rodu Wedlów, posiadło swe siedziby. Istniejący od XVIII do połowy XX w. pałac, był rezultatem kilkuetapowej budowy i przebudowy. Okres II wojny światowej przetrwał zarówno w/w pałac, jak i zabudowania folwarczne. Stopniowo jednak niszczały i ulegały rozbiórce (pałac rozebrano ostatecznie w r. 1974). Z zabudowy pałacowej zachowała się gotycka piwnica z kamienia. Istnieje także mocno przetrzebiony park przypałacowy. Zabytkowy kościół kamienno-ceglany z XV w., przebudowany w XVII i XVIII w. z bardzo bogatym wyposażeniem: a.manierystycznym (ołtarz boczny z 1607r., epitafium Leopolda v.Wedla z 1615r., empora organowa z pocz. XVI w.), b.barokowa (ambona z XVII/XVIII w., epitafium z 1741r., ołtarz główny, prospekt organowy i dekoracja malarska stropu z 1797r.) c.renesansowym (tryptyk i chrzcielnica). Wieża kościelna z 8 bocznym drewnianym hełmem.
  Przy wyjeździe ze wsi od strony zachodniej dwa okrągłe, murowane słupy bramne, zwieńczone stożkowatymi hełmami z 1860r. (przy wjeździe od strony wschodniej zachował się tylko jeden słup).
 • 11,70 km – Centrum wsi.
 • 12,80 km – Skrzyżowanie. Skręcamy w lewo w kierunku Strzebielewa.
 • 14,50 km – Przejazd kolejowy
 • 15,20 km – Skrzyżowanie z drogą Stargard – Dolice. Jedziemy na wprost.
 • 16,10 km – Centrum zabytkowy kościół.
 • 18,10 km – Mostek na Małej Inie.
 • 18,25 km – Osiągamy wieś Kurcewo. Jest to niewielka wieś położona na lewym brzegu Małej Iny, oddalona około 7 km na południe od Stargardu. Kurcewo ma późnośredniowieczną metrykę, na co wskazują wzmianki w dokumentach z 1305 roku. Wieś umieszczona była także na mapie E. Lubinusa z 1618 roku. Jej zwykle bogata historia wynika z podziału na czterech właścicieli, którzy zarządzali lennem nadanym przez szczecińskich książąt lub nabytym w drodze zakupu. Po 1945 roku granice pomiędzy czterema folwarkami zostały zatarte. Zachowały się XIX-wieczny dwu kondycyjny dwór – jedyny obiekt rezydencjonalny z dawnych czterech posiadłości, oraz kilka zabytkowych budynków z kamiennego muru lub o konstrukcji szachulcowej (budynki nr 4, 9, 13, 19). Do obiektów chronionych należy zaliczyć cmentarz przykościelny, na którym do 1945 roku wznosił się filialny kościół murowany z kamienia polnego i cegły, wybudowany w 1833 roku przy drodze ze Stargardu do Strzebielewa. Była to świątynia salowa z wieżą przykrytą hełmem z latarnią. Po zniszczonym kościele pozostał szczątkowy mur okalający plac przykościelny. W północnej części wsi dawny cmentarz poewangelicki z początku XIX wieku.
 • 18,35 km – Skrzyżowanie dróg w Kurcewie, na którym skręcamy w prawo w kierunku Strzyżna.
 • 20,55 km – Skrzyżowanie dróg w Strzyżnie, skręcamy w prawo do centrum wsi.
 • 21,10 km – Centrum wsi. Skręcamy w lewo.
  Na wprost widoczny jest opuszczony dworek z XIX wieku.
  Stara wieś typu ulicówka ,o metryce średniowiecznej, położona na zachodnim brzegu Małej Iny w odległości około 7 km na południe od Stargardu. Od początku XIV wieku do XX wieku wieś przechodziła w drodze sprzedaży przez ręce co najmniej sześciu właścicieli. W latach dwudziestych XX wieku liczyła 612 ha ziemi. Po 1945 roku przeszła w zarząd i użytkowanie państwowych gospodarstw rolnych.
  Pośrodku wsi, po wschodniej stronie drogi, wznosi się późnogotycki kościół zbudowany z kamieni polnych i cegły w XV wieku. Świątynia pw. M.. B. Częstochowskiej ma kształt prostokątnej sali, ze szczytem wschodnim dekorowanym ostrołukowymi blendami. Podczas przebudowy w XIX wieku także okna i portal południowy uzyskały ostrołukowe zwieńczenia. Cennym elementem wyposażenia kościoła jest ścienne tabernakulum znajdujące się po lewej stronie ołtarza, w którym wnętrze i drzwiczki wykonane są z drewna dębowego pomalowanego temperą na kolor niebieski. Na wewnętrznej stronie drzwiczek malowidło przedstawiające Chrystusa Boleściwego. Całość zamykana jest żelazną kratą.
  Na przykościelnym cmentarzu znajduje się kamienno-ceglana kaplica cmentarna, zbudowana na początku XX wieku przez rodzinę Bohm, która od 1863 do 1945 roku była ostatnim niemieckim właścicielem Strzyżna.
  Centralnym obiektem dawnego majątku jest neoklasycystyczny pałac z połowy XIX wieku oraz podwórze folwarczne z budynkami i parkiem krajobrazowym o powierzchni 3,1 ha, z tego samego okresu.
 • 22,22 km – Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, którą zmierzamy w kierunku Kluczewa.
 • 22,70 km – Dojeżdżamy do przedmieścia Stargardu – Kluczewa.
 • 23,00 km – W Kluczewie skręcamy obok budynku szkoły w lewo w ulicę Traugutta.
 • 23,60 km – Skrzyżowanie z ulicą Broniewskiego. Skręcamy w prawo w kierunku centrum.
 • 26,10 km – Po prawej stronie widać zabudowania Osiedla Pyrzyckiego.
 • 27,45 km – Skrzyżowanie z ul. Różaną i Niepodległości.
 • 28,15 km – Skrzyżowanie z ul. Popiela.
 • 28,50 km – Koniec trasy przy Bramie Pyrzyckiej.