Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii

Zobacz PPNT
Stargardzkie Parki Przemysłowe