Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych

Fundusze Europejskie - wiedza edukacja rozwój

„Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów,Nowy Targ oraz Zgorzelec”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.18. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Gmina Miasto Stargard, Gmina Miasto Gryfino, Gmina Miejska Głogów, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Miejska Mińsk Mazowiecki (Partnerzy).

Cel główny projektu:

 • podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach średnich: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ, Zgorzelec,
 • podniesienie kompetencji 174 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług.

Grupa docelowa – 6 gmin: Gmina Miasto Stargard, Gmina Gryfino, Gmina Miasto Mińsk Mazowiecki, Gmina Miejska Głogów, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Miejska Zgorzelec oraz 174 pracowników ww. jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane działania: 

 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
 • Doskonalenie kompetencji kadr w zakresie przepisów i orzecznictwa dotyczącego podatków i opłat lokalnych
 • Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
 • Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Najważniejsze wskaźniki rezultatu:

 • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców: 6
 • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami: 6
 • Liczba pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy nabyli kompetencje w ramach projektu: 174
 • Liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy: 14
 • Liczba uruchomionych e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych: 28
 • Liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie poprawy dostępu do usług administracyjnych oraz zarządzania nieruchomościami: 10
 • Liczba uruchomionych e-usług z zakresu zarządzania nieruchomościami: 4

Wartość projektu:  1 198 246,40 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 1 009 882,06 zł

Okres realizacji:
​01.10.2018 – 31.03.2020