Niepełnosprawni

Miasto realizuje różnorodne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Swoimi działaniami uzupełnia podstawowe zadania jednostek bezpośrednio zaangażowanych w indywidualną pomoc osobom niepełnosprawnym (takim jak Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Stargard co roku przeznacza środki na działania bezpośrednio realizowane przez organizacje pozarządowe, które posiadają największe doświadczenie w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. Organizacje zrzeszają osoby, które w związku z wystąpieniem problemu niepełnosprawności w ich rodzinach, wiedzą jaka pomoc jest niezbędna i co można zrobić by naszym niepełnosprawnym stargardzianom żyło się po prostu lepiej. Często to właśnie organizacje pozarządowe wychodzą z nowymi pomysłami wsparcia osób niepełnosprawnych na każdym etapie ich życia.

Szkoły specjalne i integracyjne

Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima
ul. Wita Stwosza 1a/b
tel. 91 578 73 46, 91 578 43 49
e-mail: sekretariat@zsspec.stargard.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
73-110 Stargard, os. Zachód A5
tel. (91) 573 41 45
www.zso.stargard.pl
e-mail: sekretariat@zsostargard.pl

Przedszkola integracyjne

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
73-110 Stargard, ul. Spichrzowa 6
tel. (91) 577 10 87
www.pm1stargard.edupage.org
e-mail: pm1@um.stargard.pl

Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy Zakątek”
73-110 Stargard, ul. Lechicka 11
tel. (91) 573 29 01
www.przedszkole5.edupage.org
e-mail: pm5@um.stargard.pl

Regulamin „Złota Rączka”

Informator dla osób z niepełnosprawnością

Poradnik Rodzina z osobą niepełnosprawną

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia

Nie piszcie nic o nas bez nas

Dostępne wydarzenia w praktyce