Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- nabór wniosków

21 października 2021

Trwa nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej