Decyzja Prezydenta Miasta Stargard dot. prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

17 października 2019

Decyzja Prezydenta Miasta Stargard znak: TK-II.6221.18.2019.3 z dnia 15.07.2019 r. zezwalająca TOI TOI Polska Sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy – Miasto Stargard zmieniona decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie znak SKO.SL.453/3346/2019 z dnia 07.10.2019 r. 

Treść decyzji znajduje się w załączniku.

DECYZJA z dnia 15.07.2019 r.

Decyzja SKO