Dzień Dziecka – realizacja zadania publicznego

21 maja 2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 14 maja 2019 r. przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie – Rodzinny Ogród Działkowy w Stargardzie im. St. Czarnieckiego, znajdujący się przy ul. Grudziądzkiej 22 na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka” na terenie ogrodu działkowego.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty tj. do dnia 28 maja 2019 r., może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.

Uwagi można zgłaszać e-mailem na adres:
k.witczuk@um.stargard.pl

lub pisemnie na adres Urząd Miejski w Stargardzie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Komunikat o złożeniu oferty

Festyn z okazji Dnia Dziecka – oferta realizacji

Formularz uwag