Festyn z okazji Dnia Działkowca

7 sierpnia 2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 01 sierpnia 2019r. przez PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Czarnieckiego ul. Grudziądzka 22 Stargard, na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Festyn z okazji Dnia Działkowca” na terenie Ogrodu Działkowego przy ul. Grudziądzkiej 22 w Stargardzie.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Komunikat o złożeniu oferty

Oferta ROD im. Czarnieckiego

Formularz uwag