Granty – PPGR

13 czerwca 2022

W ramach programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Granty PPGR” miasto zdobyło ponad 1 600 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów. Osoby, które zakwalifikowały się do projektu, muszą teraz wypełnić formularz pozwalający na przygotowanie umowy. Można go pobrać z załącznika poniżej.

Wypełnione dokumenty trzeba podpisać i dostarczyć do Urzędu Miejskiego – osobiście do Biura Obsługi Klienta (ul. S. Czarnieckiego 17) albo zeskanować i wysłać na adres e-mail: mf@um.stargard.pl. Jest na to czas do 15.07. (piątek). Dodatkowo w przypadku zmiany danych osobowych podanych w oświadczeniu na zakup sprzętu komputerowego należy dostarczyć dokumenty pozwalające zweryfikować te zmiany.

formularz PPGR-pdf

formularz PPGR-doc