Strona głównaOgłoszeniaI Festyn Senioralny Działkowca

I Festyn Senioralny Działkowca

1 sierpnia 2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 24 lipca 2019 r. przez O/R Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, znajdujący się przy ul. Szczecińskiej 17 w Stargardzie, na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „I Festyn Senioralny Działkowca” na terenie Parku przy Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie.

Komunikat OR Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oferta OR Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Formularz uwag