Strona głównaOgłoszeniaInformacja w związku z planowanym rozpoczęciem prac nad projektem Programu współpracy Miasta Stargard

Informacja w związku z planowanym rozpoczęciem prac nad projektem Programu współpracy Miasta Stargard

8 lipca 2020

W związku z planowanym rozpoczęciem prac nad projektem Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok prosimy lokalne organizacje pozarządowe o zgłaszanie wniosków i sugestii dot. ww. Programu oraz realizacji zadań w nadchodzącym roku. Tekstem wyjściowym do prac jest aktualnie obowiązujący Program współpracy na rok 2020.