Informacja – zmiana siedziby Stowarzyszenia MONAR

23 lipca 2020

Stowarzyszenie MONAR zmieniło siedzibę tj. od 10 lipca 2020 r. prowadzi punkt profilaktyczno-konsultacyjny dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin przy ul. Wojska Polskiego 30/2 w Stargardzie.

Punkt czynny jest w środy i piątki od godziny 13.00 do 18.00. Na wizyty należy umawiać się telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy punktu.

tel./fax 534-877-833, www.monarstargard.pl.