Jazzowy Koncert Andrzejkowy z niespodzianką (warsztaty z improwizacji)

14 listopada 2019

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016, poz.1817 ze zm.) Stowarzyszenie Jazz West Pomerania, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Jazzowy Koncert Andrzejkowy
z niespodzianką (warsztaty z improwizacji).

Informacje w załączniku.

Komunikat

Oferta – Jazz

Tabela uwag