Komunikat – Bezpieczna taksówka 2019

15 listopada 2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 13 listopada 2019 r. przez Stowarzyszenie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Bezpieczna Taksówka 2019″.

Informacje w załączniku.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag