Komunikat – Przygotowanie i dystrybucja paczek dla najbardziej potrzebujących

2 grudnia 2020

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, z siedzibą: 71-142 Szczecin, ul. Wieniawskiego 5; na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie i dystrybucja paczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta Stargard”.

Komunikat

Caritas – oferta

Formularz uwag