Konkurs ofert- prowadzenie punktu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

16 lutego 2023

Zarządzenie PM nr 42/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie punktu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych będących mieszkańcami Stargardu.

Zarządzenie PM

Wyniki konkursu