Nabór w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

26 października 2021

Trwa dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. To wsparcie dla samorządów w tworzeniu i utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niepełnosprawnych.

Budżet programu w 2021 wynosi 75 000 000,00 zł, a w latach 2022-2024 wyniesie corocznie kwotę 105 000 000,00 zł.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)

– w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.,

– w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1296,dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne