Strona głównaOgłoszeniaNabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

2 listopada 2022

Trwa nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,
  z późn. zm.)

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę
505 000 000,00 zł.

Gminy i powiaty składają wnioski do właściwego Wojewody w terminie do 10 listopada
2022 r.
 (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

Ogłoszenie