Oferta Realizacji zadania- Grzybogranie Festival III

21 września 2022

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) Stowarzyszenie Artystyczne b-moll, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty wokalne w ramach III-go GrzyboGranie Music Festival 2022.

Komunikat

Karta oferty

Oferta realizacji zadania