Oferta realizacji zadania- koncert „Dla Niepodległej”

25 października 2022

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Dla Niepodległej”.

Komunikat

Karta oferty

Oferta realizacji zadania