Strona głównaOgłoszeniaOferta realizacji zadania- Mikołajkowe kolędowanie

Oferta realizacji zadania- Mikołajkowe kolędowanie

7 grudnia 2021

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057 t.j.) Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Mikołajkowe kolędowanie – pieśni liturgiczne, kolędy i pastorałki.

Ogłoszenie

Karta oferty

Oferta realizacji zadania