Strona głównaOgłoszeniaOferta realizacji zadania publicznego – Andrzejki połączone z podsumowaniem działalności za 2019 r

Oferta realizacji zadania publicznego – Andrzejki połączone z podsumowaniem działalności za 2019 r

1 października 2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 23 września 2019 r. przez Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy w Stargardzie im. 4 Marca, znajdujący się przy ul. Spokojnej 45 na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Andrzejki połączone z podsumowaniem działalności za 2019 r.” na terenie ogrodu działkowego.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.​

Komunikat Prezydenta Miasta Stargard

Oferta ROD im. 4 Marca

Formularz uwag