Strona głównaOgłoszeniaOferta realizacji zadania publicznego – Dzień Działkowca

Oferta realizacji zadania publicznego – Dzień Działkowca

10 czerwca 2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 30 maja 2019 r. przez Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy w Stargardzie im. 4 Marca, znajdujący się przy ul. Spokojnej 45 na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Dzień Działkowca” na terenie ogrodu działkowego.

Szczegóły w załącznikach.

Komunikat o złożeniu oferty

Oferta – Dzień działkowca

Formularz uwag