Oferta realizacji zadania publicznego – Dzień Działkowca

24 lipca 2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 18 lipca 2019 r. przez Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy w Stargardzie im. Tadeusza Kościuszki, znajdujący się przy ul. Drzymały w Stargardzie, na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Dzień Działkowca” na terenie ogrodu działkowego.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Komunikat o złożeniu oferty ROD im. Pomorska

Oferta – ROD im. Pomorska

Formularz uwag