Oferta realizacji zadania publicznego – Obchody Dnia Działkowca

30 lipca 2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 24 lipca 2019 r. przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie – Rodzinny Ogród Działkowy w Stargardzie im. Pomorska, znajdujący się przy ul. St. Reymonta na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Obchody Dnia Działkowca” na terenie ogrodu działkowego.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Komunikat o złożeniu oferty ROD im. Pomorska

Oferta – ROD im. Pomorska

Formularz uwag