Oferta realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy Stargardzki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

4 sierpnia 2023

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. Międzynarodowy Stargardzki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Ogłoszenie

Załącznik- karta oferty

Załącznik- oferta realizacji zadania